Tesnenie: Protipožiarne systémy a opatrenia PROMASTOP® a PROMASEAL®

Požiarne tesnenie prestupov

Pri každej aplikácii je z hľadiska zaistenia maximálnej ochrany života a majetku nevyhnutné dbať na protipožiarnu odolnosť – utesnenie medzier v protipožiarnych konštrukciách. Patria sem prestupy inštalácií cez steny a podlahy, ktoré vznikli v dôsledku neodbornej inštalácie alebo pohybu konštrukcie.

Uzavreté priestory alebo dutiny v konštrukcii budovy umožňujú priame šírenie dymu a ohňa. To platí obzvlášť v prípade dutín v konštrukcii budovy, nad alebo pod ňou, teda v stene, podlahe, strope, streche a fasáde. Keďže šírenie požiaru prebieha pod povrchom, predstavuje oveľa väčšie nebezpečenstvo, ako by to bolo v prípade požiaru viditeľného na povrchu.

Je dôležité uvedomiť si, že každá inštalácia prestupujúca v mieste opatrenom protipožiarnymi prvkami, v prípade požiaru reaguje inak. Neexistuje preto univerzálny a jediný systém, opatrenie alebo produkt, ktorý by umožnil ochranu všetkých inštalácií.

Aké protipožiarne opatrenie je vhodné pre vás?

Pri vyberaní správneho protipožiarneho opatrenia na zaistenie steny alebo priečky proti požiaru je potrebné zohľadniť nasledovné faktory:

  • doba požiarnej odolnosti
  • potrebná izolácia
  • stena, podlaha, lineárna škára
  • pohyb – vibrácie a tepelná rozťažnosť
  • mechanická pevnosť– zaťaženie

Spoločnosť Promat ponúka celý rad rôznych produktov a riešení protipožiarnej ochrany.

Rad produktov Promat PROMASEAL® a PROMASTOP®

Rady protipožiarnych produktov PROMASEAL®a PROMASTOP® patria medzi najkomplexnejšie. Zahŕňajú množstvo tesniacich prípravkov, od intumescentných a silikónových tesniacich tmelov, cez protipožiarne vankúše po jedinečný manžetový pás PROMASTOP®-U.

Uvedené protipožiarne systémy preukázateľne umožňujú tesnenie prestupov v budovách, ktoré vznikli v priebehu ich výstavby, a to napr. prestupov elektrických káblov, rozvodných, vykurovacích a vetracích potrubí, pohyblivých škár a pod. Každá inštalácia v mieste prestupu opatrenom protipožiarnym prvkami reaguje v prípade požiaru inak. Neexistuje preto univerzálny a jediný systém, opatrenie alebo produkt, ktorý by umožnil ochranu všetkých inštalácií. Produkty z radov PROMASEAL® a PROMASTOP® od spoločnosti Promat sú určené na zaistenie špecifickej ochrany pre jednotlivé prvky v mieste prestupov. Produkty boli testované podľa najvyšších štandardov a vyrobené z materiálov najvyššej kvality, pričom sú podľa schémy CERTIFIRE akreditované treťou osobou.


Protipožiarny náter PROMASEAL®-A, protipožiarny tmel PROMASEAL®-A a protipožiarne tesniace tmely na akrylátovej báze PROMASEAL®-AG
Protipožiarny náter PROMASTOP®-CC, PROMASTOP®-I a PROMASTOP®-E
Protipožiarna manžeta na rúry PROMASTOP®-FC a PROMASTOP®-U
Protipožiarny návin PROMASTOP®-W
Protipožiarna tehla PROMASTOP®-B
Protipožiarny tesniaci systém PROMASTOP®-IM Grille a PROMASTOP®-IM Cbox 125
Protipožiarny vankúš PROMASTOP®-S/L
Protipožiarna malta PROMASTOP®-M
Protipožiarna zátka PROMASTOP®-P
Protipožiarna objímka PROMASTOP®-IM CJ21
Technická podpora odborníka Promat

Potrebujete pomôcť s vaším projektom?

Technická podpora odborníka Promat

Máte viac otázok?

Neváhajte kontaktovať náš tím technickej podpory!

 

 

POTREBUJEM ODBORNÚ KONZULTÁCIU >>