Lineárne styky

Požiarne deliace konštrukcie sa musia stýkať. Ich styky musia byť utesnené, aby sa neznížila požiarna odolnosť konštrukcie. Každá veľká stavba sa delí na dilatačné úseky, čím sa zabráni vzniku trhlín v konštrukciách. Pohyby konštrukcií zabezpečujú dilatačné škáry. Zachytávajú pohyby a zmeny tvarov konštrukcií spôsobené zmenou teploty, sadnutím ojektu, zmenou statického zaťaženia, vibráciami a dynamickým zaťažením a podobne. Dilatačné škáry a deformačné ložiská je potrebné požiarne utesniť tak, aby sa cez ne nerozšíril požiar do iného požiarneho úseku.

Styky konštrukcií

Skupina výrobkov PROMASEAL® je priamo určená na účinné utesnenie stykov konštrukcií v budovách, v občianskych stavbách, medzi prefabrikovanými dielcami, v ľahkých konštrukciách, ako aj pri napojení požiarnej steny na strešnú konštrukciu alebo požiarny strop.

Dilatačné škáry

V mnohých stavbách sa používajú elastomérne a neoprénové systémy na tesnenie proti vode. V prípade požiaru  sa môžu tieto citlivé systémy  poškodiť, stratiť pružnosť alebo zhorieť. Ich poškodenie spôsobuje rozšírenie požiaru do iného požiarneho úseku a navyše strata tesnosti môže spôsobiť prienik tlakovej vody do objeku a jeho zaplavenie. Tesniace systémy sa preto chránia pred účinkami požiaru z hľadiska požiarnej bezpečnosti, ale aj z hľadiska zachovania ich hydroizolačnej funkcie.