Požiarna ochrana oceľových konštrukcií

Výhody

  • Dosky, nátery a omietky - všetko od jedného výrobcu
  • Kompletná ponuka zabezpečuje optimálne riešenie
  • Vhodné pre najrôznejšie požiadavky

Oceľová konštrukcia

Oceľ je anorganický konštrukčný materiál a bez zvláštneho preukazovania sa považuje za nehorľavý. Zaťažené oceľové nosné konštrukcie v požiari pri zahriatí nad cca. 500°C strácajú významnú časť svojej nosnosti.

Podľa bežne uvažovaných požiarnych scenárov sa teplota 500 °C dosiahne v priebehu niekoľkých minút. Počas skúšky požiarnej odolnosti oceľovej nosnej konštrukcie sa skúšobná vzorka vystavuje tepelnému namáhaniu podľa normovej teplotnej krivky, ktorá je funkciou času a teploty. Teplota v skúšobnej peci je po 5-tich minútach asi 550 °C, po 30-tich minútach sa dosiahne asi 850 °C a po 90-tich minútach sa prekročí 1000 °C. To podčiarkuje potrebu efektívneho systému na požiarnu ochranu prvkov oceľovej konštrukcie.

Pevné a rozmerovo stále protipožiarne kalciumsilikátové dosky PROMATECT® sú ideálne pre splnenie takých náročných podmienok. Dajú sa ľahko spracovať a montovať na oceľovú konštrukciu aj bez pomocnej podkonštrukcie. Vhodné sú na rekonštrukciu budov a aj pre novostavbny moderných komplexov.

Okrem dosiek ponúka Promat aj náterové a omietkové systémy. Každý má svoje výhody. Široká ponuka výrobkov a systémov nám umožňuje nájsť optimálne riešenie pre každý projekt.

Katalógy

  • Požiarna ochrana nosných oceľových konštrukcií Katalóg Promat Správa