Priame obklady stropov

Výhody

  • Ľahké, pevné a tvrdé
  • Možnosť vstavaných inštalácií svietidiel

Priame obklady stropov

Konštrukčné prvky v starších budovách často nespĺňajú moderné požiadavky na požiarnu ochranu. Systémy Promat zmenia potenciálne riziko na požiarnu bezpečnosť.

Riešnia problémov požiarnych stropov od spoločnosti Promat sú postavené na vedeckých základoch. Vlastosti sú preukazované podľa posledných štandardov. Pre optimálnu požiarnu ochranu je najlepšie ak sú naše konštrukcie integrálnou súčasťou celého požiarnobezpečnostného riešenia budovy, kde každá časť spĺňa požadované vlastnosti na ochranu konštrukcií. Naše technické riešenia sú určené pre požiarnu ochranu stropných konštrukcií z betónu, ocele a dreva. Sú klasifikované pre rôzne požiarne odolnosti.