Stropy a strechy z trapézových plechov

Výhody

  • Obklad nezaberá veľa miesta
  • Priama montáž bez podkonštrukcie
  • Malá hrúbka obkladu, nízka hmotnosť
  • Jednoduchá a rýchla montáž

Stropy a strechy z trapézových plechov

V stavebníctve sa na stropy a strechy s obľubou používajú trapézové plechy. Je to tenký materiál, ktorý sa veľmi rýchlo prehreje. Trapézové plechy zaťažené požiarom podľa bežných scenárov majú tendenciu zrútiť sa už počas niekoľkých minút.

Strešné plášte z trapézového plechu, pri ktorých sa predpokladá, že v požiari rýchlo skolabujú, spôsobujú značné problémy pre zásahové jednotky. Padajúce konštrukcie ohrozujú hasičov a znemožňujú efektívne hasenie. Technológie Promat, pre ochranu trapézových plechov pomáhajú aj hasičom pri ich práci a chránia ich.

Strechy z trapézových plechov

Trapézový plech vytvára spodnú vrstvu strešného plášťa. Horúce plyny stúpajú hore, zhromažďujú sa priamo pod strešným plašťom a prehrievajú ho. Navyše tepelná izolácia strešného plášťa zabráni odvodu tepla z podstrešného priestoru. Teplota trapézového plechu stúpa rýchlejšie ako u iných konštrukcií. Kvalitná ochrana plechu je nevyhnutná. Podľa typu a podľa hrúbky dosky PROMATECT® sa dosahujú rôzne triedy požiarnej odolnosti strešného plášťa. V niektorých prípadoch môže byť strešný plášť vystavený požiaru aj zhora. Promat ponúka riešnie pre obe situácie, požiarne zaťaženie zhora aj zdola.

Stropy z trapézových plechov

Trapézový plech sa používa ako stratené debnenie monolitických betónových konštrukcií. Využíva sa jeho spolupôsobenie a čiastočne preberá aj nosnú funkciu konštrukcie. Obklad doskami PROMATECT® zabezpečí túto funkciu aj v podmiekach požiaru. Používa sa priamy obklad doskami alebo obklad montovaný na podkonštrukcii.