Požiarne tesnenie prestupov

Základným princípom požiarnej bezpečnosti stavieb je rozdelenie stavby na požiarne úseky. Rozdelením stavby na požiarne úseky sa požiar ohraničí alebo sa spomalí jeho šírenie po stavbe. Počas stanovenej doby sa zastaví šírenie tepla a splodín horenia z jedného požiarneho úseko do iného. Základné technické vybavenie stavby, ako elektrickjé káble a rúrové rozvody križujú požiarne steny a stropy. Tým vzniká riziko straty celistvosti požiarnych deliacich konštrukcií a straty funkcie požiarneho úseku. Tesnenia prestupov inštalácií cez požiarne steny a stropy majú zabezpečiť, aby sa neznížila požadovaná hodnota požiarnej odolnosti konštrukcií.

Požiarne tesnenia prestupov Promat sú vhodné pre takmer každú stavebnú situáciu.  Systémy PROMASTOP® a PROMASEAL® sa montujú ľahko a rýchlo. V ponuke sú napríklad:

  • protipožiarny intumescentný náter
  • protižiarny ablatívny náter na vodnej báze
  • pružný protipožiarny náter
  • akrylový intumescentný tmel
  • vysoko účinný grafitový tmel
  • trvalo pružný silikónový tmel
  • manžety na plastové rúry
  • tesniaci návin na plastové rúry
  • protipožiarne grafitové tvarovky
  • protipožiarna malta