Protipožiarne zasklenia

Požiadavky na priehľadné konštrukcie sú rovnaké ako na iné požiarne konštrukcie. Musia zabezpečiť, aby sa dym a požiar v stanovenej dobe nerozšíril do iného požiarneho úseku. Celistvosť a teplotné kritéria požiarnej odolnosti musia byť tiež dodržané. Protipožiarne zasklenie je komplexný systém. Prísne testy preveria požiarnotechnické charkteristiky systému zasklenia. Systém sa musí odskúšať so všetkými jeho súčasťami, ako sú rámy, škáry, tesnenia, upevnenia do konštrukcií a detaily napojenia.

Promat SYSTEMGLAS® a PROMAGLAS® sú požiarneodolné špecialne systémy kombinovaných skiel pozostávajúce z niekoľkých rôznyh vrstiev. Protipožiarna vrstva je uzavretá vždy medzi dvoma sklami.V prípade požiaru sa priesvitná gélová vrstva aktivuje a vytvára protipožiarnu izoláciu.

Dodávané typy:

  •     PROMAGLAS® 15, 30, 60, 90 a 120 - pre zasklenia od EI30 do EI120
  •     Promat®-SYSTEMGLAS 30, 60, 90 a 120 - pre zasklenia od EI30 do EI120

Dodávame sklo v rôznych verziách - pre interiérové aj exteriérové systémy zasklenia, s bezpečnostnými alebo špeciálnymi sklami