Revízne dvierka

Revízne dvierka sa požadujú najmä pre zabudovanie do zavesených podhľadov a do stien. Umožňujú kontrolu a údržbu inštalácií umiestnených v šachtách alebo v medzistropnom priestore, prípadne aj výmenu elektrických káblov alebo potrubných rozvodov. Rovnako ako požiarne deliace konštrukcie, tak aj revízne dvierka v nich musia mať zabezpečenú požiarnu odolnosť. Pre zabudovanie do stien alebo podhľadov musia mať preukázanú požiarnu odolnosť z oboch strán. Niekedy sa revízne dvierka zabudujú počas výstavby, inokedy je potrebné dodatočné zabudovanie. Rozmery a triedy požiarnej odolnosti sa líšia podľa konkrétnych požiadaviek stavby. Náš široký sortiment je pripravený pre rôzne situácie.

Promat®-revízne dvierka určené pre steny boli testované v extrémne tenkých šachtových stenách Promat, ale aj v ľahkých priečkach s kovovými profilmi a v masívnych stenách. Skúšajú sa na požiarne zaťaženie z jednej a aj z druhej strany.

Promat®-revízne dvierka vhodné do podhľadov sú ideálne na zabudovanie do podhľadov Promat, zavesených a aj samonosných. Skúšali sa pre požiarne zaťaženie z hora a aj z dola. Sú vhodné aj na zabudovanie do masívnych stropov.