Stenové konštrukcie

Požiarne deliace konštrukcie sú pre bezpečnosť veľmi dôležité. Zvislé konštrukcie musia mať požiarnu odolnosť na hranici susediacich požiarnych úsekov. Sú to napríklad steny, ktoré oddeľujú dva požiarne úseky, steny na únikových cestách, steny schodiskových priestorov a obvodové steny. Zakladnou požiadavkou je splnenie kritéria celistvostia a izolácie počas stanovenej doby. Nosné steny si musia zachovať stabilitu aj počas požiaru. V priemysle môžu byť steny vystavené rôznym agresívnym vplyvom. S doskami PROMATECT® vieme vyhovieť rozmanitým požiadavkám.

Priečky s požiarnou odolnosťou

Dosky PROMATECT® sú vhodné aj na zhotovenie extrémne tenkých nenosných zvislých požiarnodeliacich konštrukcií. Rovnako je možné postaviť priečky, ktoré majú kovové profily alebo drevené stĺpiky. Dutina sa vyplní minerálnou vlnou. Také priečky majú okrem požiarnej odolnosti aj tepelnoizolačné a zvukovoizolačné vlastnosti. 

Nosné požiarne steny

Promat vyvinul systémy nosných požiarnych stien pre najnáročnejšie aplikácie. Nosné oceľové valcované profily sa používajú podľa statického výpočtu, najmä v závislosti od výšky steny a zaťaženia. Zvlášť vhodné sú v priemyselných objektoch, rozsiahlych stavebných celkoch, halách, hangároch a výškových objektoch.