Káblové kanály

Výhody

 • Výborná priestorová stabilita aj pri nízkej hmotnosti
 • Protipožiarne dosky je jednoduché rezať na stavbe na mieru
 • Hladký povrch a jednoduché spracovanie

Káblové kanály

Pre jednoduchosť a pohodlie sa elektrické káble a rúry často umiestňujú na chodby, odkiaľ trasy odbočujú do jednotlivých miestností. Avšak chodby zvyčajne zároveň slúžia aj ako únikové cesty a zásahové cesty. Elektrické skraty patria medzi časté príčiny požiarov. Pri požiari elektroinštalácií a rúrových rozvodov vzniká veľké množstvo toxických splodín horenia, ktoré by sa mohli hromadiť na únikových cestách a zásahových cestách. Preto je potrebné dbať na zvýšenú požiarnu ochranu takýchto inštalácií. Zmyslom je chrániť pred účinkami požiaru osoby, ktoré sa zdržujú v budovách, ako aj zásahové jednotky hasičov.

Dve testované a osvedčené riešenia pre spoľahlivú požiarnu ochranu:

 1. PROMATECT® káblový kanál pre požiarne zaťaženie z vnútra: obklad doskami PROMATECT® bráni rozšíreniu tepla a dymu von z priestoru kanála a tak chráni priestory, cez ktoré kanál prechádza, napríklad únikové cesty, ako aj šachty s inštaláciami.
 2. PROMATECT® káblový kanál pre požiarne zaťaženie z vonku: obklad doskami PROMATECT® zabezpečí funkčnú odolnosť elektrických inštalácií v podmienkach požiaru. Je dôležité, aby niektré inštalácie boli funkčné práve počas požiaru, napríklad elektrické napájanie požiarnych zariadení.

Vhodné napríklad pre:

 • núdzové osvetlenie
 • evakuačný a požiarny výťah
 • EPS
 • SHZ
 • zariadenie na odvod tepla a splodín horenia
 • požiarne vetranie