Promat považuje reťazenie dodávateľskej činnosti za veľmi dôležitý proces. Hlavným cieľom je 100%-né naplnenie našich štandardných obchodných podmienok a splnenie špecifických záväzkov voči zákazníkom. Pre naplnenie tohoto náročného cieľa je potrebné splniť nasledovné aspekty:

 • Prvotriedne riadenie skladovej dostupnosti, časovania a dodávok,
 • do hĺbky prepracovaná spolupráca s dopravcami a špedičnými firmami,
 • efektívna interná komunikácia medzi oddelením predaja, výrobou a spracovaním,
 • urýchlenie procesu nákladky a tranzitu,
 • zavedenie zásad nulovej chybovosti pri čiastočných operáciách, pri nakladaní (chyby) a manipulácii (poškodenie) a sledovanie úrovne poskytnutých služieb.

Schopnosť prispôsobiť sa širokej škále požiadaviek zákazníkov:

 • Dodávky od 250 g to 24 ton (balíky, zberná služba, plné kamióny, letecká a námorná doprava)
 • časovanie dodávok od niekoľkých hodín až po jeden rok (veľké projekty, napríklad tunely)
 • hodnota tovaru od niekoľkých centov po tisíce € za kus
 • od pevných tovarov ako dosky po veľmi krehké (napr. mikroporézne izolácie)

Chrakteristika dodávateľského reťazca

 • zavedenie platformy SAP umožňuje poznať stav požiadaviek na všetkých relevantných miestach(dodávatelia, výrobné miesta, sklady, dielne);
 • celosvetový distribučný systém umožňuje, že produkty budú k dispozícii všade s krátkymi dodacími lehotami
 • vysoká úroveň integrovaného dodávateľského reťazca koordinovaného na celom svete

Základné ukazovatele dodávateľského reťazca

 • 14 výrobných závodov
 • 100 lokálnych skladov
 • 10 špecializovaných spracovateľských miest
 • 150 kamiónov za deň
 • 2000 objednávok mesačne
 • 150 distribútorov