ehsPožiare spôsobujú veľkú záťaž pre životné prostredie, najmä vysokýn znečistením vzduchu. Znečistenie býva až také, že sa musia niektoré územia evakuovať.

Naše motto je: “ Požiarna bezpečnosť je ekologická bezpečnosť!”

Zvyšovaním úrovne požiarne bezpečnosti v stavebníctve vplývame aj na životné prostredie a zdravie.

Kvalita sa môže prejaviť vo výborných produktoch a službách. Kvalita môže mať aj inú dimenziu: ekologická bezpečnosť a zdravie.  Stále vuiac si uvedomujeme, že našu planétu musíme chrániť pre naše deti a vnukov.

Kruté ponaučenia z minulosti nás naučili, že nemôžeme znečisťovať prostredia a ignorovať vplyvy na zdravie ľudí bez toho, aby sme zaplatili vysokú cenu.

Preto Promat neustále pracuje na zlepšovaní podmienok:

  • vytváranie bezpečného pracovného prostredia pre všetkých zamestnancov
  • sledovanie a minimalizovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie
  • zohľadnenie požiadaviek EHS pri vývoji výrobkov a systémov
  • neustále zvyšovanie úrovne EHS
  • podpora otvoreného dialógu so zainteresovanými stranami na základe faktov a čísiel
  • štandardné napĺňanie požiadaviek EHS pre fúzie, akvizície a investície
  • upltňovanie EHS politiky vo všetkých pobočkách Promat.