Promat International Research & Development má laboratória a koordinačné centrum v Belgicku v sídle Promat International NV (s dcérskymi spoločnosťami v Škótsku a Rakúsku zamerané na špecifické aktivity). Zabezpečuje úzku spoluprácu medzi marketingom a prevádzkami. Je vysoko angažovaný v procese rozhodovania, vymedzenia a uplatňovania stratégie spoločnosti. Promat Fire Laboratory (časť Research and Technology Centre) testuje priečky, stropy, potrubia, kovové konštrukcie, ako aj tunelové konštrukcie chránené pred požiarom v extrémnych podmienkach a mnoho iných systémov v skutočnom merítku, s cieľom navrhnúť pre trh bezpečnejšie a najviac konkurencieschopné riešenie.

Vysoko kvalifikovaný, všestranne zručný tím vyvíja nové produkty, pokračuje vo vývoji už existujúcich produktov a v zlepšovaní kvality výrobkov vyrábaných v rôznych továrňach po celom svete pre použitie v oblasti požiarnej ochrany a tepelnej izolácie. Produkty vyvinuté a určené pre požiarnu ochranu a tepelnú izoláciu sú industrializované v spolupráci s výrobnými inžiniermi na najlepších technológiách pre dosiahnutie najlepšieho pomeru cena/výkon. Dobre vybavené laboratóriá umožňujú nielen vývoj nových materiálovov, hodnotenie vlastností a správania produktov v podmienkach požiaru, ale aj simuláciu vysokých teplôt v systémoch a konštrukciách požiarnej ochrany.

Na konci 70-tych rokov sme zaviedli špecifický prístup vo vývoji produktov: minerálne inžinierstvo. Počas výrobného procesu sledujeme rast kryštálov vybraných minerálnych fáz, ktoré vytvárajú textúru matrice výrobkov určených pre vysoké teploty

Náš prístup k minerálnemu inžinierstvu:

  • Minerály: vybrané minerálne fázy sú syntetizované riadeným procesom tvorby a rastu kryštálov.
  • Matrica: riadené použitie minerálnych fáz pre produkty s navrhnutými fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami zameranými pre danú aplikáciu.