Loďstvo

Oheň je vážnou hrozbou pre ľudí a majetok. Systémy Promat sú optimalne pre komplexnú pasívnu požiarnu ochranu zložitých objektov, ako sú výškové stavby, nemocnice a občianska vybavenosť . Systémy Promat sú založené na osvedčených prístupoch, sú moderné a inovatívne. V priebehu posledných 50 rokov ponúka Promat nielen systémové riešenia, ale aj podporu pri projektovaní a pri výstavbe. Podpora Promat začína od prvých technických konzultácií pri projektovaní a vedie až po konkrétnu realizáciu projektu. Promat má bezkonkurenčnú odbornosť vo vývoji a navrhovaní systémov požiarnej ochrany, je aj naďalej na čele ochrany životov a majetku pred požiarom.


Promat je popredným výrobcom pasívnych panelov a systémov pre námorné aplikácie požiarnej ochrany. Ponúka širokú škálu produktov, ktoré spĺňajú najprísnejšie požiadavky právnych predpisov požiarnej ochrany pri stavbe ľodí v 21. storočí.
Výrobky Promat je pre námorné aplikácie sú vysoko výkonné, šetria priestor a hmotnosť. Rýchla inštalácia a systémové riešenia spĺňajú požiadavky lodeníc aj klientov.

Riešenia pre lode Marine

požiarna bezpečnosť lodí

Hľadať

Naše produkty

PROMATECT®-H protipožiarna kalciumsilikátová doska

Hľadať