Petrochemický priemysel

Oheň je vážnou hrozbou pre ľudí a majetok. Systémy Promat sú optimalne pre komplexnú pasívnu požiarnu ochranu zložitých objektov, ako sú výškové stavby, nemocnice a občianska vybavenosť . Systémy Promat sú založené na osvedčených prístupoch, sú moderné a inovatívne. V priebehu posledných 50 rokov ponúka Promat nielen systémové riešenia, ale aj podporu pri projektovaní a pri výstavbe. Podpora Promat začína od prvých technických konzultácií pri projektovaní a vedie až po konkrétnu realizáciu projektu. Promat má bezkonkurenčnú odbornosť vo vývoji a navrhovaní systémov požiarnej ochrany, je aj naďalej na čele ochrany životov a majetku pred požiarom.

Petrochemický priemysel je strategicky významný pre globálnu ekonomiku. Ten bolo vždy zraniteľný z hľadiska požiarnej bezpečnosti. Aj v dnešnej dobe je vystavený rôznym bezpečnostným hrozbám- Potenciál zničujúcej katastrofy, je takmer nepredstaviteľný, a to aj pokiaľ ide o sociálne, politické, finančné a ekologické dopady.


Naše konštrukcie

petrochemický priemysel - rafinérie

Hľadať

Naše produkty

petrochemický priemysel -

Hľadať

Video