Stavby

Oheň je vážnou hrozbou pre ľudí a majetok. Systémy Promat sú optimalne pre komplexnú pasívnu požiarnu ochranu zložitých objektov, ako sú výškové stavby, nemocnice a občianska vybavenosť . Systémy Promat sú založené na osvedčených prístupoch, sú moderné a inovatívne. V priebehu posledných 50 rokov ponúka Promat nielen systémové riešenia, ale aj podporu pri projektovaní a pri výstavbe. Podpora Promat začína od prvých technických konzultácií pri projektovaní a vedie až po konkrétnu realizáciu projektu. Promat má bezkonkurenčnú odbornosť vo vývoji a navrhovaní systémov požiarnej ochrany, je aj naďalej na čele ochrany životov a majetku pred požiarom.


gardens by the bay - singaporePromat je lídrom na stavebnom trhu vysokohodnotných izolačných výrobkov pre pasívnu požiarnu bezpečnosť stavieb. Ponúkame protipožiarne konštrukcie odskúšané a klasifikované podľa EN. Promat vyrába konštrukčné materiály pre rôzne požiarne konštrukcie, ako požiarne deliace konštrukcie, vzduchotechnické potrubia, ochrana oceľových konštrukcií, káblové a inštalačné kanále, atď. V ponuke máme aj výrobky ako protipožiarne sklo, intumescentné výrobky pre požiarne tesnenia, manžety, malty, tmely, nátery, nástreky a ďalšie. Uvedené výrobky sú základom pre požiarne konštrukcie a systémy Promat. Ponúkajú jedinečnú kombináciu výhod ako výbornú pevnosť, mechanickú odolnosť, odolnosť voči vlhkosti, ľahkú spracovateľnosť a bezpečné používanie.

Naše konštrukcie

PROMATECT® - protipožiarne dosky - ochrana oceľových konštrukcií

Hľadať

Naše produkty

PROMATECT®-H protipožiarna kalciumsilikátová doska

Hľadať