Tunel

Oheň je vážnou hrozbou pre ľudí a majetok. Systémy Promat sú optimalne pre komplexnú pasívnu požiarnu ochranu zložitých objektov, ako sú výškové stavby, nemocnice a občianska vybavenosť . Systémy Promat sú založené na osvedčených prístupoch, sú moderné a inovatívne. V priebehu posledných 50 rokov ponúka Promat nielen systémové riešenia, ale aj podporu pri projektovaní a pri výstavbe. Podpora Promat začína od prvých technických konzultácií pri projektovaní a vedie až po konkrétnu realizáciu projektu. Promat má bezkonkurenčnú odbornosť vo vývoji a navrhovaní systémov požiarnej ochrany, je aj naďalej na čele ochrany životov a majetku pred požiarom.


Oresund tunnel uk-fire protection of concrete with mortar fendolite mii

Požiar v tuneli je obrovská katastrofa. Fotografie z nedávnych katastrof vždy zostanú v našich mysliach. Ochrana ľudských životov v tuneli znamená zhotovenie a udržovanie spoľahlivých únikových ciest. Navyše má poškodenie tunela vždy obrovské finančné dôsledky. Samozrejme, že náklady na opravu sú obrovské, ale účinky na infraštruktúre sú ešte väčšie. Tunely boli mimo prevádzky niekoľko mesiacov po požiari. Napríklad po požiari v tuneli pod Lamanšským prielivom priame opravy stáli približne 87 miliónov €. Dodatočné náklady, strata podnikania, výmena infraštruktúry a vlakov priniesli ekonomickú stratu 211 mil €.

Naše konštrukcie

konštrukcie - tunel

Hľadať

Naše produkty

Cafco FENDOLITE®

Hľadať