PROMAPAINT®-SC3

Protipožiarny náter

PROMAPAINT®-SC3 je vodou riediteľný intumescentný náter  pre spoľahlivú ochranu oceľových, železobetónových a konštrukcií z dutých tehál.

Oblasti použitia

  • vo vnútri budov
  • v otvorených halách
  • protipožiarny náter vhodný pre všetky prostredia (aj čiastočne exponované a exponované): podľa ETAG 018-2 používaný ako EAD

Výhody

  • estetický povrch (tenký hladký povrch)
  • jednoduchá aplikácia
  • môže sa pretierať
  • pre otvorené a aj uzavreté profily
  • vhodný aj pre galvanizované ocele
  • vhodný aj pre murované a betónové konštrukcie
  • požiarna odolnosť až R(EI) 180