PROMASEAL®-A

Protipožiarny akrylátový tmel

PROMASEAL®-Ae protipožiarny intumescentný jednozložkový tmel na akrylátovej báze. Vďaka jeho vynikajúcim aplikačným vlastnostiam sa dajú škáry a otvory utesniť veľmi rýchlo a bezpečne. Je pretierateľnými bežnými náterovými hmotami.

Oblasti použitia

PROMASEAL®-A sa používa na tesnenie škár v stenách a stropoch s pohybom najviac 7,5%. Môže sa používať ako tesnenie medzi konštrukčnými prvkami stavby a izoláciou.

Výhody

  • pretierateľný
  • dobrá priľnavosť k rôznym povrchom