PROMASEAL®-AG

Protipožiarny intumescentný tmel

PROMASEAL®-AG je intumescentný jednokomponentný protipožiarny tmel na akrylátovej báze s vysokým expanzným tlakom.

Oblasti použitia

PROMASEAL®-AG je protipožiarny tmel určený pre tesnenie otvorov v požiarnych stenách a stropoch. Je vhodný pre použitie na tesnenie prestupov  káblov, káblových zväzkov, káblových prechodiek, horľavých rúr ako aj horľavých rúr s horľavými izoláciami, ako ochrana proti prestupu ohňa, dymu a tepla.

Výhody

  • pri expanzii vzniká vysoký tlak
  • vynikajúca priľnavosť na rôzne povrchy
  • pretierateľný