PROMASPRAY®-P300

Protipožiarna omietka

PROMASPRAY®-P300 je priemyselne vyrábaná prášková zmes nízkej hmotnosti pripravená na použtie. Vyvinutá bola pre nanášanie striekaním. Materiálové zloženie je na báze vermikulitu a sádry. V miešačke sa k zmesi pridáva voda. V závislosti od hrúbky nástreku a vlastností chránenej konštrukcie sa dosahuje požiarna odolnosť od 15 do 360 minút.

Oblasti použitia

Výrobok je vhodný do vnútorných priestorov (EAD 350140-00-1106, typ Z2) pre požiarnu ochranu:

  • betónových konštrukcií
  • oceľových nosných konštrukcií
  • betónových nosných stropov s trapézovým plechom
  • drevených nosných konštrukcií

Výhody

  • ľahká trvanlivá omietka vhodná aj pre vysokú požiarnu 
  • odolnosť
  • ekonomická a rýchla aplikácia
  • zlepšenie akustiky a tepelnej izolácie
  • požiarna ochrana rebierkových stropov