PROMASTOP®-CC

Protipožiarny náter

PROMASTOP®-CC je „hybridný“ protipožiarny náter na vodnej báze. Spája v sebe výhody intumescentých a ablatívnych protipožiarnych náterov. Poskytuje spoľahlivú ochranu pred šírením dymu a požiaru cez prestupujúce inštalácie.

Oblasti použitia

PROMASTOP®-CC je protipožiarny náter určený pre tesnenie otvorov v požiarnych stenách a stropoch. Je vhodný pre použitie na tesnenie prestupov  káblov, káblových zväzkov, horľavých a nehorľavých rúr, ako aj pre VZT potrubia s požiarnou odolnosťou a na tesnenie lineárnych stykov konštrukcií. Protipožiarny náter PROMASTOP®-CC je skúšaný aj pre zabránenie šíreniu požiaru po kábloch.

Výhody

  • vhodný pre použitie vo vlhkých priestoroch (vysoká vlhkosť, špliechajúca voda, atď.)
  • vynikajúca priľnavosť
  • útlm hluku