PROMASTOP®-FC3 / FC6

Protipožiarna manžeta

PROMASTOP®-FC3/FC6 je protipožiarna manžeta na horľavé rúry pozostávajúca z nerezovej objímky upravenej práškovou farbou a zo špeciálnej napeňujúcej vložky. Vďaka vysoko účinnej napeňujúcej vrstve sa dosahujú výborné hodnoty požiarnej odolnosti.

Oblasti použitia

    Manžeta PROMASTOP®-FC3/FC6 bola testovaná pre aplikáciu do stien a stropov oboma spôsobmi, teda ako nasadená a aj ako zapustená. Je vhodná pre všetky typy bežných plastových rúr, ako PVC, PP, PE, ABS ako aj pre tlakové rúry.
  • PROMASTOP®-FC3/FC6: hrúbka 30 mm, používa sa pre priame prestupy
  • PROMASTOP®-FC3/FC6: hrúbka 60 mm, používa sa pre tvarovky, šikmé prestupy a pre priemer rúry nad 160 mm

Výhody

  • rýchla a jednoduchá montáž
  • možnosť nulovej vzdialenosti od susedných prvkov
  • vhodnosť pre prostredie: typ Y1
  • dve hrúbky: 30 a 60 mm