PROMASTOP®-I

Protipožiarny náter

PROMASTOP®-I je protipožiarny intumescentný náter na vodnej báze. Vďaka intumescentným vlastnostiam poskytuje ochranu pred šírením dymu, požiaru a tepla. Dobrá spracovateľnosť umožňuje rýchlu a čistú inštaláciu požiarnych tesnení otvorov.

Oblasti použitia

PROMASTOP®-I je protipožiarny náter určený pre tesnenie otvorov v požiarnych stenách a stropoch. Je vhodný pre použitie na tesnenie prestupov káblov, horľavých a nehorľavých rúr proti prestupu dymu, tepla a požiaru.

Výhody

  • napeňujúci protipožiarny systém
  • malé povrchové trhlinky neznižujú požiarnu odolnosť