PROMASTOP®-IM Grille

Intumescentný tesniaci systém

PROMASTOP®-IM Grille je protipožiarny intumescentný tesniaci systém pre vetracie otvory. Vetracia tvarovka začína expandovať pri teplote približne 190 °C a zaplní otvor, čím bráni prestupu dymu a požiaru.

Oblasti použitia

PROMASTOP®-IM Grille sa používa ako vetracia tvarovka v požiarnych stenách.

Výhody

  • modulový systém
  • štíhly dizajn
  • odolnosť proti atmosférickým vplyvom (svetlo, teplo, mráz, UV žiarenie, vlhkosť)