PROMASTOP®-M

Protipožiarna malta

PROMASTOP®-M je protipožiarna malta na báze cementu. V kombinácii s ďalšími produktmi protipožiarnej ochrany dosahuje malta PROMASTOP®-M požiarnu odolnosť stien a podláh EI 120.

Oblasti použitia

Malta PROMASTOP®-M v kombinácii s ďalšími produktmi predstavuje systém ochrany pre steny a podlahy. Je určená na tesnenie káblov, káblových zväzkov, horľavých a nehorľavých potrubí proti šíreniu dymu a požiaru. 

Výhody

  • výborná tepelná izolácia
  • v prípade menších prestupov je vhodná aj na stropnú aplikáciu