PROMASTOP®-P

Protipožiarna zátka

PROMASTOP®-P je protipožiarna permanentne elastická intumescentná zátka, ktorá sa používa na tesnenie prestupov inštalácií. Pri expanzii vytvára tlak.

Oblasti použitia

PROMASTOP®-P je protipožiarne tesnenie tvaru zátky pre použitie do stien a stropov. Je vhodné pre jednotlivé káble, káblové zväzky a pre horľavé a nehorľavé rúry. Zabraňuje prestupu dymu, ohňa a tepla.

Výhody

  • trvalo pružný a prachotesný systém
  • rýchla a jednoduchá, bezprašná montáž
  • jednoduchá výmena káblov a rúr