PROMASTOP®-S/L

Protipožiarny vankúš

PROMASTOP®-S/L je protipožiarny grafitový vankúš, ktorý umožňuje rýchlu jednoduchú bezprašnú montáž. Vankúše, ktoré boli použité, sa znova môžu použiť, ak neboli vystavené ohňu.

Oblasti použitia

PROMASTOP®-S/L je protipožiarne tesnenie pre použitie do stien a stropov. Je vhodné pre káble, káblové lávky a pre plastové horľavé rúry. Zabraňuje prestupu požiaru.

Výhody

  • dočasné utesnenie počas výstavby a jednoduché dokladanie inštalácií
  • vhodné aj pre trvalé utesnenie
  • bezprašná montáž, vhodná pre výpočtové a serverové strediská