PROMAT®-Kleber K84, PROMAT®-Kleber K84/500

Jednozložkové lepidlo

Anorganické lepidlo pripravené pre priame použitie, bez rozpúšťadiel, modifikované špeciálnymi plnivami. PROMAT®-Kleber K84 neuvoľňuje žiadne toxické alebo horľavé plyny. Je dostupné s rôznymi vlastnosťami a viskozitami. PROMAT®-Kleber K84 a PROMAT®-Kleber K84/500 majú hladkú krémovú textúru.

Oblasti použitia

Vzduchotechnické potrubia PROMATECT® a potrubia pre odvod tepla a splodín horenia, pre lepenie protipožiarnych dosiek Promat a minerálnej vlny v špeciálnych požiarnych konštrukciách, pre použitie v požiarnych uzáveroch, vo všetkých interiérových aplikáciách okrem použitia vo vlhkom prostredí.