Promat®-Spachtelmasse

Protipožiarna stierka

Promat®-Spachtelmasse je vysokoplastická biela suchá protipožiarna stierková zmes so širokými možnosťami použitia. Po zmiešaní s čistou vodou vznikne plastická pružná hmota, ktorá po vytvrdnutí výborne priľnie k povrchom konštrukcií. Je priedušná a prakticky chemicky inertná. Materiál bol navrhnutý pre použitie na savé povrchy.

Oblasti použitia

Vyplnenie škár a medzier medzi panelmi, stierkovanie spojov dosiek, zahladenie hlavičiek klincov, skrutiek a sponiek. Celoplošné stierkovanie dosiek. Vyplnenie dier a trhlín v stenách, stropoch a obkladoch. Protipožiarna stierka Promat®-Spachtelmasse je určená len pre vnútorné použitie.