PROMATECT®-200

Protipožiarna doska

Protipožiarna doska s minerálom PROMAXON®, veľkoformátová, stabilná a samonosná. Pre výrobu je zavedený systém riadenia kvality výroby podľa ISO 9001.

Oblasti použitia

Realizácia konštrukčných prvkov pre výstavbu a technická protipožiarna ochrana podľa EN normy vo všetkých oblastiach stavebníctva a priemyselnej výstavby,napr. protipožiarna ochrana konštrukčných oceľových prvkov, priečky s požiarnou odolnosťou, elektrické káblové kryty, stenové konštrukcie a prvky fasády. PROMATECT®-200 má nasledovné zamýšľané použitia (podľa EAD 350142-00-1106): interné prostredie (typ Z2).

Výhody

  • odolnosť proti účinkom vlhkosti
  • fyzikálne vlastnosti sa nezhoršujú pri použití v pare alebo vo vlhkom prostredí
  • výkonnostné parametre sa nezhoršujú vekom ani vlhkosťou