Výsledky: Výsledky:

477.60 Potrubia na odvod splodín horenia PROMADUCT® určené pre viac požiarnych úsekov (multi) Katalógový list Promat

477 Potrubia na odvod splodín horenia zložené z protipožiarnych dosiek PROMATECT® („multi“) Katalógový list Promat

Požiarna ochrana vzduchotechnických potrubí a systémov na odvod splodín horenia Katalóg Promat

472 Samonosné vzduchotechnické potrubia zložené z protipožiarnych dosiek PROMATECT® Katalógový list Promat

471 4-stranné obloženie oceľového vzduchotechnického potrubia protipožiarnymi doskami PROMATECT®-AD Katalógový list Promat

Protipožiarna doska PROMATECT®-AD Technický list Promat

Pokyny pre manipuláciu s doskami Promat