PROMATECT®-H

Protipožiarna doska

Ľahká protipožiarna kalciumsilikátová doska, odolná proti vlhkosti, stabilná a samonosná. Pre výrobu je zavedený systém riadenia kvality výroby podľa ISO 9001.

PROMATECT®-H je nehorľavá minerálna doska s matricou vystuženou špeciálnymi vláknami a s prísadami. Je bez organických vlákien a neobsahuje formaldehyd. PROMATECT®-H je bledej farby, má hladký líc a štruktúrovaný rub. Môže ostať bez povrchovej úpravy alebo je ju možné upraviť nátermi.

PROMATECT®-H je odolný proti účinkom vlhkosti, jeho fyzikálne vlastnosti sa nezhoršujú pri použití v pare alebo vo vlhkom prostredí. Výkonnostné parametre sa vekom nezhoršujú.

Oblasti použitia

Zhotvenie požiarnych konštrukcií podľa požiadaviek EN pre všetky oblasti stavebníctva, napríklad pre požiarne deliace konštrukcie a pre ochranu nosných konštrukcií. PROMATECT®-H má nasledujúce zamýšľané použitie (podľa EAD 350142-00-1106): vnútorné prostredie (typ Z2), vnútorné prostredie s vysokou vlhkosťou (typ Z1) a vonkajšie poloexponované prostredie (typ Y).

Výhody

  • odolnosť proti účinkom vlhkosti
  • fyzikálne vlastnosti sa nezhoršujú pri použití v pare alebo vo vlhkom prostredí
  • výkonnostné parametre sa nezhoršujú vekom ani vlhkosťou