PROMATECT®-L

Protipožiarna doska

Ľahká veľkoformátová protipožiarna kalciumsilikátová doska, odolná proti vlhkosti, stabilná a samonosná. Pre výrobu je zavedený systém riadenia kvality výroby podľa ISO 9001. PROMATECT®-L je chemicky inertný a odolný voči zriedeným kyselinám a zásadám. V prípade vysokej chemickej koncentrácie musí byť doska chránená. PROMATECT®-L je chemicky inertný a odolný voči zriedeným kyselinám a zásadám. V prípade vysokej chemickej koncentrácie musí byť doska chránená.

Oblasti použitia

Zhotovenie požiarnych konštrukcií podľa požiadaviek EN pre všetky oblasti stavebníctva a v priemysle. Vhodná najmä pre ľahké konštrukcie s vysokou tepelnou izoláciou. PROMATECT®-L má nasledujúce zamýšľané použitie (podľapodľa EAD 350142-00-1106): vnútorné prostredie (typ Z2), a vnútorné prostredie s vysokou vlhkosťou (typ Z1).

Výhody

  • odolnosť proti účinkom vlhkosti
  • fyzikálne vlastnosti sa nezhoršujú pri použití v pare alebo vo vlhkom prostredí
  • výkonnostné parametre sa nezhoršujú vekom ani vlhkosťou
  • nepodnecuje rast plesní, odolnosť proti napadnutiu škodcami