Výsledky: Výsledky:

477.60 Potrubia na odvod splodín horenia PROMADUCT® určené pre viac požiarnych úsekov (multi) Katalógový list Promat

480 Zaistenie tesnosti proti prieniku dymu železobetónových alebo murovaných šácht Katalógový list Promat

Protipožiarna doska PROMATECT®-L500 Technický list Promat

472 Samonosné vzduchotechnické potrubia zložené z protipožiarnych dosiek PROMATECT® Katalógový list Promat

478.60 Kanály na odvod splodín horenia PROMADUCT® E600 určené pre jeden požiarny úsek (single) Katalógový list Promat

Požiarna ochrana vzduchotechnických potrubí a systémov na odvod splodín horenia Katalóg Promat

471.60 4-stranné obloženie oceľového vzduchotechnického potrubia protipožiarnymi doskami PROMATECT®-L500 Katalógový list Promat

472.60 2-stranné samonosné vzduchotechnické kanály s obložením protipožiarnymi doskami PROMATECT® Katalógový list Promat

Pokyny pre manipuláciu s doskami Promat