PROMATECT®-XS

Protipožiarna doska

PROMATECT®-XS je inovatívna protipožiarna doska, špeciálne navrhnutá pre požiarnu ochranu konštrukčných oceľových prvkov, ako sú stĺpy a nosníky s otvoreným alebo dutým prierezom profilu. Vďaka svojim vlastnostiam garantuje ochranu konštrukcií od R30 do R300. Doska sa vyznačuje veľmi dobrými mechanickými vlastnosťami ako odolnosť proti nárazu, tuhosť ako aj pevnosť v ohybe a tlaková sila. PROMATECT®-XS má hranatú hranu a neobsahuje nebezpečné látky - je šetrný k životnému prostrediu, je recyklovateľný.

Oblasti použitia

Dosky PROMATECT®-XS je možné použiť v bytových a nebytových stavbách (napr. verejné budovy) ako protipožiarnu ochranu oceľových konštrukcií (nosníky, stĺpy). PROMATECT®-XS má nasledujúce zamýšľané použitie (podľa EAD 350142-00-1106): vnútorné prostredie (typ Z2), vnútorné prostredie s vysokou vlhkosťou (typ Z1) a vonkajšie poloexponované prostredie (typ Y).