Centrálna budova - Planica Nordic Center

2015
Slovinsko - Rateče
Biro STVAR
cca. 13 m²

  • Vodorovné zasklenie

Slovinsko - Rateče

Planica Nordic Center je moderné bežkárske a skokanské stredisko v údolí pod horou Ponce, ktoré leží asi 2 km západne od Rateče. Prvý závod sa tu konal 4. februára 1934 na hore Bloudek. Je synonymom lyžiarských skokov, prekonalo sa tu viacero rekordov. Dňa 15. marca 1936 tu rakušan Sepp Bradl, pokoril hranicu 100 m, keď pristál na značke 101,5 m. Aktuálny rekord v Planici je 239 m.

Projekt Planica Nordic Center zahŕňal rekonštrukciu skokanských mostíkov, vybudovanie bežeckého štadiónu a príslušných zariadení. Súčasťou projektu sje umelé zasnežovanie, lyžiarske vleky, atletický a futbalový štadión, cyklistické a pešie chodníky. Pribudlo aj múzeum kultúrneho dedičstva parku a nové informačné centrum. Centrálna budova je skvelý architektonický počin a účelové zariadenie, ktoré zahŕňa aj aerodynamický tunel. Odhadované náklady na stredisko boli 15,5 mil. € a ďalšie 24 mil. € pre skokanské mostíky.

Promat je hrdý na to, že môže byť súčasťou tohto celoštátne významného infraštruktúrneho projektu. Vyriešil protipožiarny kruhový vodorovný svetlík (pochôdzny typ) centrálnej budovy strediska. Bolo použité  protipožiarne zasklenie PROMAGLAS®, skladajúce sa zo 6 sklenených segmentov, hrúbky 66 mm a s priemerom 4,1 metrov pre zaistenie požadovanej požiarnej odolnosti REI 60. PROMAGLAS® je vrstvené bezpečnostné protipožiarne sklo, ktoré zabraňuje prestupu tepla, ohňa a dymu. Okrem toho, že je optimálnym riešením z hľadiska požiarnej ochrany, tiež poskytuje svetelnú priepustnosť, transparentnosťa a moderný vzhľad.

  • PROMAGLAS®