Crowne Plaza Belehrad

2014
Srbsko - Belehrad
Mašinoprojekt Kopring A.D.
3.600 m²
  • Parapety zavesenej hliníkovej fasády
  • Požiarna ochrana oceľovej konštrukcie
  • Požiarna ochrana elektrickej inštalácie
  • Požiarane tesnenie prestupov horľavých rúr

Srbsko - Belehrad

Belehrad. Je to najväčší hotel v Belehrade, v ktorom je 387 izieb, 29 apartmánov, 14 konferenčných sál, 2 reštaurácie, bary, fitnes centrum a kúpele.

Budova bola otvorená v roku 1979 pod starým názvom Hotel Belehrad Intercontinental, ako súčasť svetoznámeho reťazca Intercontinental. Projektoval ho srbský architekt Stojan Maksimović. Hotel sa prevádzkoval pod týmto názvom až do roku 2006. V roku 2012 bol premenovaný na Crowne Plaza. Vzhľadom k plánovanej rekonštrukcii hotela bol dočasne uzatvorený v júli 2012 a práce sa začali v septembri toho istého roku. Celková hodnota projektu, ktorý zahŕňal renováciu interiéru a nahradenie zasklenia na fasáde hotela bola odhadnutá na 30 miliónov eur.

Pri rekonštrukcii boli použité výrobky Promat. Proti šíreniu požiaru na fasáde, boli do fasády zabudované protipožiarne parapety. Konštrukcia bola predtým testovaná v Centrálnom laboratóriu pre testovanie materiálov IMS. Dosiahnutá požiarna odolnosť bola až 120 minút. Základom systému bola protipožiarna kalciumsilikátová doska PROMATECT®-200 hrúbky 20 mm. Spotrebovalo celkom cca. 3600 m2 tohto materiálu. Rovnaké riešenie bolo neskôr použité v mnohých iných hotelových zariadeniach po celom Srbsku. Okrem toho sa použilo cca. 3000 kg protipožiarneho náteru PROMAPAINT®-SC1 pre požiarnu ochranu oceľovej konštrukcie strechy. Elektroinštalácie boli obložené protipožiarnymi doskami PROMATECT®-L500. Prestupy horľavých potrubí boli chránené manžetami PROMASTOP®-U. Pre ďalšie technické detaily projektu sa prosím obráťte na miestneho zástupcu Promat.

Hotel bol znovu otvorený na 28. januára 2014.

PROMATECT®-200