Detské múzeum Muzeiko

2015
Bulharsko - Sofia
Lee H. Skolnick Architecture + Design Partnership Team and A&A Architects
3.500 m²

  • Požiarna ochrana oceľovej konštrukcie

Bulharsko - Sofia

Muzeiko je najväčšie detské vedecké centrum vo východnej Európe. Bolo otvorené v roku 2015 v Sofii. Ide o investíciu nadácie "Amerika pre Bulharsko". Celkové náklady na projekt predstavovali 20.000.000 $. Rozkladá sa na 3 500 m2, z toho viac ako 2 000 m2 je venovaných interaktívnym hrám, ktoré si kladú za cieľ stimulovať záujem detí o vedu, inžinierstvo, ekológiu, komunikáciu, umenie a povzbudiť deti k štúdiu.

Stavba si vyžadovala komplexnú rekonštrukcu a rozšírenie existujúceho objektu a transformovať ho do detského vzdelávacieho centra. Zaujímavá časť projektu sú tri malé hory - tri komplikované objekty, dva z ocele a jeden z betónu.

Požiadavky na požiarnu ochranu požadovali požiarnu odolnosť R60. Pre tento účel bolo použitých 7.000 kg protipožiarnej omietky PROMASPRAY®-P300 na konštrukčnú oceľ dvoch novopostavených častí - červenej hory a hnedej hory.  Tiež bolo aplikované cca 200 kg intumescentnej náterovej hmoty PROMAPAINT®-SC4 na oceľové nosníky rekonštruovanej časti existujúceho objektu. Okrem toho boli chránené aj spriahnuté stropy.