Gymnastické centrum, Ľubľana

2015
Slovinsko - Ľubľana
Tjaša Vrečko, Danilo Rakoša a Igor Vintar
2600 m²
  • Požiarna ochrana oceľovej konštrukcie
  • Požiarne tesnenie prefabrikovaných fasádnych dielcov

Slovinsko - Ľubľana

Promat zohral veľkú úlohu pri zabezpečení požiarnej ochrany oceľových konštrukcií a požiarneho tesnenia fasády v novom gymnastickom centre v Ľubľani.

Hodnota investície bola 11.777.528,00 € a bola spolufinancovaná Európskou úniou, Slovinsouj republikou a mestom Ľubľana. Stavba sa začala v januári 2015 a bola dokončená v novembri 2015, slávnostné otvorenie sa konalo 27. novembra 2015.

Toto najmodernejšie zariadenie umožní pokrok a rozvoj všetkých športových aktivít pod krídlami slovinskej gymnastickej federácie a zároveň dáva možnosť trvalého prístupu k zariadeniu a organizáciu domácich a medzinárodných športových podujatí.

Konštrukcia je oceľová, zložená zo stĺpov, nosníkov a plechovej konštrukcie stropu (strechy). Pôdorysné rozmery objektu sú 44,2 x 66 m. Centrálna časť je športová hala s rôznymi výškami - od 9,4 do 16 metrov. Opláštenie haly sa skladá z oceľových stĺpov a ľahkých fasádnych prvkov. Medzi jednotlivými osami je oceľová rámová konštrukcia spojená so stenami  3 podlažia a  s podporami na  2. podlaží. Strop je vyrobený z ocele. Hlavnú nosnú sústavu tvoria oceľové nosníky dlžky 43,20 m. Raster medzi priečnymi prvkami je 6 m. Výška osi krovu je 3,5 m v strede a 1,5 metra na bokoch. HEB 320 profily boli použité pre hornú konštrukciu, HEB 180 pre dolnú konštrukciu,  uzavreté profily 120/120/8 mm  boli použité pre vertikálne a 100/100/10 mm profily pre diagonálne výstuže.

Požadovaná požiarna odolnosť bola R 30. Preto Promat zo svojej ponuky  použil PROMAPAINT®-SC4, čo je intumescentýj náter určený pre požiarnu ochranu oceľových konštrukcií. Náter bol aplikovaný približne na 2600 m2 oceľových  prvkov. Styk medzi horizontálnymi konštrukciami a  fasádou bol utesnený škárovými profilmi PROMASEAL®-PL a pružným protipožiarnym náterom PROMASEAL®-A Spray. Kalciumsilkátové dosky PROMATECT®-100 boli použité pre dodatočnú ochranu.