Kempinski Palace Hotel

2008
Slovinsko - Portorož
API ARHITEKTI D.O.O.
cca. 200 m2

  • Bezrámové protipožiarne zasklené systémy
  • Bezrámové požiarne steny
  • Tesnenia prestupov
  • VZT porubia

Slovinsko - Portorož

História a luxus sú úzko spojené s jednou z najslávnejších stavieb slovinského pobrežia. Stavebné práce začali v roku 1908 v čase Rakúsko-Uhorska a boli dokončené v roku 1912. Stavbu projektoval rakúsky architekt Johann Eustacchio. Vtedy bolo mesto Portorož jedným z najvýznamnejších prímorských letovísk a kúpeľov "rakúskej riviéry " a hotel bol považovaný za turistickú atrakciu najvyššej kvality. Odvtedy hotel hostil rad známych osobností a udalostí. V roku 1983 sa budova stala kultúrnou pamiatkou a park pred hotelom prírodnou pamiatkou. Je smutné, že v roku 1990 hotel bol odstavený mimo prevádzku a pomaly sa rozkladal. Až po roku 2000 sa začala nová éra. Spoločnosť Istrabenz Hoteli Portorož podpísala dohodu s hotelovým reťazcom Kempinski o prevádzke hotela po dobu najmenej 20 rokov.

Rekonštrukcia hotela predstavovala výzvu, pretože zámerom bolo zachovať historický aspekt hotela, rovnako ako dodať budove modernejší a luxusný vzhľad a pocit. Výsledkom bola nová prístavba, ktorá splýva s okolím a starou časťou zariadenia. Tvorí mestský konštrukčný celok, ale neznižuje dominantnú úlohu existujúceho paláca. Táto filozofia by mala preukázať harmonické spolužitie a rešpekt k duchovným hodnotám pozorovateľa, bez ohľadu na skutočnosť, že objekty boli vytvorené v rôznych časových a štýlových obdobiach. S nákladmi na renováciu prevyšujúce 70 miliónov eur bol hotel znovu otvorený v roku 2008 a zostáva jednou z najvýznamnejších stavieb v Slovinsku.

Prestavba hotela Kempinski Palace požadovala väčšiu transparentnosť tak, aby vynikli výhody veľkého päťhviezdičkového hotela a zároveň, aby sa dodržali pravidlá pre renováciu historických budov. Objekt nemal takmer žiadne možnosti pre inštaláciu systémov aktívnej protipožiarnej ochrany. Preto sa veľa starostlivosti a pozornosti sústredilo do plánovania pasívnej požiarnej ochrany. Expertné postupy spoločnosti Promat opäť prišli do hry. Budova bola starostlivo rozdelené do niekoľkých požiarnych úsekov - chodby, schodiská, výťahy, šachty, atď. Pre interiérové požiarne deliace konštrukcie sa zvolilo bezrámové systémové zasklenie spolu s dverami PROMAGLAS-SR. Protipožiarne vrstvené sklo Promat®-SYSTEMGLAS 30 umožnilo dosiahnuť transparentnosť a presvetlenie miestnosí hotela. Z rovnakého dôvodu boli zhotovené aj horizontálne pochôdzne zasklenia v stropoch. Rovnako dôležité bolo zabezpečiť zabránenie rozšíreniu požiaru po inštaláciách. Museli sa požiarne utesniť prestupy cez požiarne steny a stropy. Pre tesnenie prestupov káblov sa použila mäkká upchávka s vodou riediteľným náterom PROMASTOP®-CC. Horľavé rúry a nehorľavé rúry s horľavou izoláciou sa utesnili protipožiarnymi manžetami PROMASTOP-U. Pre vzduchotechnické inštalácie sa použili protipožiarne dosky PROMATECT-AD. Požiarna odlnosť prestupov a inštalácií je 90 minút.