Požarne plošče za varnejšo gradnjo

Požarna odpornost
Požarne plošče
Prikaz delovanja požarno odporne plošče v praksi

Požarne plošče: zaustavitev širjenja ognja in toplote

Prikaz delovanja požarno odporne plošče v praksi

Kadar se v zgradbi razvije požar, je zelo pomembno, da se ogenj ne širi in da nosilne konstrukcije dovolj časa ohranijo sposobnost nosilnosti, da se lahko izvedeta evakuacija in izvedba postopkov reševanja. Požarne plošče so za to ustrezno zasnovane, saj so odporne proti visokim temperaturam in sevanju ognja. Zaradi nizke toplotne prevodnosti in odpornosti proti visokim temperaturam, v kombinaciji z nizkim krčenjem za ohranitev integritete, plošče poskrbijo, da temperatura na drugi strani plošče med požarom dovolj dolgo časa ostane nizka.

Podroben prikaz aplikacije požarne plošče, vključno s fiksiranjem in spoji

Integriteta (E)

Podroben prikaz aplikacije požarne plošče, vključno s fiksiranjem in spoji

Zaradi teh sposobnosti lahko požarne plošče uporabljamo za številne aplikacije in kot požarne pregrade, kot sledi:

  • delitev zgradb na požarne sektorje
  • obodi ali sekundarne obloge za zaščito nosilne konstrukcije zgradbe
  • kanali za električne kable
  • kanali za prezračevanje in odvod dima

IPri vseh teh aplikacijah požarna plošča izpolnjuje isto funkcijo. Na eni strani plošče je vročina besnečega ognja, na drugi strani pa temperatura ostaja nizka.

Z zadrževanjem ognja in toplote, ki sta zaprta za požarnimi ploščami, se ogenj ne širi po zgradbi in temperatura na nosilnih konstrukcijah se ne poveča preveč. Tako imajo ljudje čas, da se umaknejo na varno mesto, gasilci in reševalne službe lahko posredujejo, konstrukcija zgradbe se ne zruši, vroč dim se lahko odvaja (bistveno za varnost ljudi) in kritični varnostni sistemi v zgradbi lahko še vedno delujejo.

Požarna odpornost

Glede na aplikacijo plošče ima lahko izraz “požarna odpornost” can have different meanings. različne pomene. V evropskih standardih za preizkušanje so podani različni kriteriji. Najpomembnejši so naslednji:

  • R: Nosilnost – sposobnost konstrukcije, da brez zrušitve nosi obremenitev v požaru.
  • E: Integriteta – sposobnost, da zaustavi vdor plamena in vročih plinov.
  • I: Izolacija – sposobnost, da omeji dvig temperature na hladni strani. V večini primerov temperatura na hladni površini v povprečju ne sme narasti za več kot 140 stopinj Celzija ali lokalno za 180 stopinj na katerikoli točki

Požarna odpornost se vedno izraža v minutah, običajno v razredih, ki so večkratniki vrednosti 30 minut. Proti požaru zaščitena nosilna jeklena konstrukcija, ki se lahko upira požaru najmanj 90 minut, se na primer označi kot »R 90«, nenosilna pregradna stena, ki požar zadržuje najmanj 60 minut in temperaturo ohranja dovolj nizko, pa se na primer označi kot “EI 60”.

Preberite več o kazalnikih požarne odpornosti >>
Slika požarno odporne plošče Promatect-H

Odziv na ogenj

Slika požarno odporne plošče Promatect-H

V primeru, da material zagori, lahko prispeva k razvoju požara. Obnašanje materiala ob izpostavljenosti vročini se imenuje odziv na ogenj in se izraža v razredih, kot so A1, A2, B, C itd. Razreda A1 in A2 sta razreda za negorljive materiale. Vse požarne plošče Promat so negorljivi materiali razreda A1, kar pomeni kar najboljšo (in najbolj varno) razvrstitev. Te plošče vključujejo: PROMATECT®-100, PROMATECT®-200, PROMATECT®-AD, PROMATECT®-L, PROMATECT®-L500, PROMATECT®-H, PROMATECT®-XS and MASTERBOARD®.

Slika različnih požarno odpornih plošč proizvajalca Promat

Vrste plošč

Slika različnih požarno odpornih plošč proizvajalca Promat

Obstajajo različne vrste požarnih plošč – z različnimi tehnologijami izdelave in različno sestavo. Nekatere plošče se bolj sklicujejo na vrednosti toplotne izolacije, druge bolj na absorpcijo toplote, vendar pa je končni cilj vseh dosegati kar največje zmanjšanje temperature na hladni strani v primerjavi s stranjo, ki je izpostavljena ognju.

Vendar toplotne lastnosti niso vse, kar šteje. Vsaka vrsta plošče se med požarom drugače obnaša; krčenje, razpokanost ali deformacije lahko pri izpostavljenosti požaru zmanjšajo učinkovitost plošče. Za plošče Promat je značilna visoka toplotna stabilnost, zato požarno odpornost zagotavljajo tudi v najtežjih pogojih.

Vendar toplotne lastnosti niso vse, kar šteje. Vsaka vrsta plošče se med požarom drugače obnaša; krčenje, razpokanost ali deformacije lahko pri izpostavljenosti požaru zmanjšajo učinkovitost plošče. Za plošče Promat je značilna visoka toplotna stabilnost, zato požarno odpornost zagotavljajo tudi v najtežjih pogojih.

Preverite celotno ponudbo naših požarnih plošč

Požarne plošče – vedno del sistema

Požarna plošča kot taka ne more ustaviti ognja. Da požarna plošča lahko deluje, jo je treba ustrezno namestiti z ustreznim tipom in ustrezno oddaljenostjo elementov za pritrjevanje, različne plošče pa je treba pravilno spojiti, da plamen ne more prodreti skozi nobeno režo. Če se plošča do določene stopnje skrči ali deformira, so za pritrditve in spoje potrebne zahtevnejše rešitve, kot so montažne zaponke, kovinske podkonstrukcije in polnila za spoje. To se prikaže v poročilih o preizkusu in navodilih za montažo plošče. Ob nedoslednem upoštevanju navodil za montažo, na primer ob opustitvi ali nepazljivosti pri nanosu polnila za spoje, uporabi napačnega tipa elementov za pritrditev ali preveliki razdalji za pritrditev, se požarna odpornost med izpostavljenostjo ognju drastično zmanjša.

Ker so plošče Promat optimizirane za toplotno stabilnost in mehansko trdnost, jih v večini primerov lahko enostavno namestimo in pritrdimo s sponkami, brez kakršnekoli potrebe po obdelavi spojev. Stabilna plošča omogoča enostaven sistem, ki bo bolj zanesljiv, saj pušča zelo malo prostora za napake med montažo. Očitna je tudi dodatna prednost: preprost postopek montaže prihrani čas in zniža stroške.

Lastnost požarne odpornosti je odvisna od sistema

Lastnost požarne odpornosti je značilnost sistema, ne pa same plošče. Med požarnim preizkusom je ta lastnost odvisna od kompleksne interakcije tokov temperature, krčenja in deformacij. Zaradi tega mora razvrstitev požarne odpornosti vedno temeljiti na rezultatih preizkusa za posamezno aplikacijo, vrsto plošče, debelino in postopek montaže. Možnost za razširitev področja uporabe z izračuni je omejena, saj je kompleksno obnašanje, ki se pojavi med požarom, zelo težko zajeti v modelih, ekstrapolacija rezultatov preizkusa pa v splošnem ni dovoljena.

Zaradi tega je pri iskanju rešitev s požarnimi ploščami, bodisi da gre za pregradno steno, za požarno zaščito konstrukcije, kanal za kable ali kanale za odvod dima, vedno treba upoštevati sistem in ne samo plošče ter se zanesti na klasifikacijo požarne odpornosti, ki so jo določili neodvisni inštituti.

Druge lastnosti požarnih plošč

Vsi upamo, da ne bo prišlo do požara, zato mora imeti požarno odporna plošča dobre lastnosti tudi pri preostalih meritvah. Plošča mora biti vzdržljiva, da lahko v svoji življenjski dobi kljubuje različnim izpostavljenostim v zgradbi.

Tako lahko na primer izpostavljenost vročini, mrazu in vlagi, neposredna ali posredna izpostavljenost delovanju vremenskih vplivov ali izpostavljenost mehanskim vplivom predstavljajo različne zahteve za ploščo. Pri tem imajo različne vrste plošč specifične lastnosti. Relevantna razvrstitev trajnosti je opravljena skladno z evropskim ocenjevalnim dokumentom European Assessment Document 350142-0-1106 (prej ETAG 018-4). Večina plošč Promat se uvršča v kategorijo trajnosti 25 let (najboljši možen rezultat) za notranje aplikacije in v nekaterih primerih celo za polovično izpostavljene aplikacije.

Strokovna tehnična pomoč Promat

Pomoč pri vašem projektu

Strokovna tehnična pomoč Promat

Upoštevanje relevantnih požarnih zahtev, vrste plošč in podrobnosti postopkov montaže in drugih dejavnikov, kot so trajnost, mehanska odpornost, akustičnost in podobni, je zelo kompleksen proces.

Obrnite se na naš tehnični oddelek za pomoč pri izbiri vrste požarne plošče ali kompletnega sistema, ki najbolje ustreza zahtevam vašega projekta in tako zagotavlja ustrezno požarno varnost skladno s predpisi o požarni varnosti.

VPRAŠAJTE TEHNIČNO PODPORO >>