Požarna zaščita električnih inštalacij

Električni kabli in cevi, namenjene ključnim sistemom v stavbah, so zaradi delitve na požarne sektorje, praktičnosti in uporabnosti, nameščene po hodnikih in vodijo v bližnje sobe in sektorje. Ker hodniki služijo kot dostopne in evakuacijske poti v primeru požara, je potrebno kable ter cevi ustrezno zaščititi. Kratki stiki so namreč pogost vzrok za izbruh požara, dim in strupeni plini pa se akumulirajo v dostopnih in evakuacijskih poteh in dodatno ogrožajo ljudi ter osebje za nujne primere.

Najboljši, dokazani in preverjeni rešitvi za učinkovito požarno zaščito:

  • PROMATECT® sistemi za požarno zaščito električnih inštalacij od znotraj: kanali PROMATECT® zavirajo in preprečujejo ognju ter toploti širitev izven kanala na ostale požarne sektorje, kot so evakuacijske poti, ki na ta način še vedno ostanejo uporabne za določen čas.
  • PROMATECT® sistemi za požarno zaščito električnih inštalacij od zunaj: kabelski kanali PROMATECT® imajo nalogo ohraniti funkcionalno odpornost električnih inštalacij in zaščititi okoliške prostore. Nekateri sistemi, kot na primer elektrika, morajo delovati, da se zagotovi osvetlitev znakov in zasilnih izhodov v pomembnih območjih.

Drugi sistemi vključujejo:

  •     sisteme za gašenje požarov (brizgalniki)
  •     javljalnike požarov (alarmi)
  •     požarna in zasilna dvigala
  •     osvetlitev v sili
  •     odvodi dima in toplote
  •     nadomestni viri elektrike