Požarna zaščita prebojev inštalacij

Osnovna predpostavka sodobne požarne zaščite temelji na načelu delitve zgradb na požarne sektorje. Vsaka stavba je razdeljena na več sektorjev, z namenom upočasnitve ali preprečevanja širitve ognja in dima med posameznimi prostori. Ključni sistemi (npr. vodne cevi in električni kabli) so napeljani skozi stene in strope požarnih sektorjev, zato lahko resno ogrozijo integriteto požarnega sektorja. Promat-ovi posebni in dokazani sistemi za preboje omogočajo popolno požarno zaščito sektorjev.

Promat, s svojimi PROMASTOP® in PROMASEAL® sistemi, ponuja številne integrirane, učinkovite in uveljavljene rešitve za požarno tesnenje prebojev inštalacij, ki so poleg tega enostavne za montažo: 

  • tesnila za preboje
  • intumescentna tesnila za preboje    
  • silikone za preboje
  • premaze na vodno osnovi
  • požarno zaščitne manšete za plastične in kovinske cevi
  • trakove za požarno zaščito prebojev
  • elastične intumescentne opeke in čepe
  • požarno odporne blazine na osnovi grafita
  • malte za požarno zaščito
  • intumescentne tesnilne trakove in tesnilne sisteme