Požarno odporne revizijske odprtine in vrata

Revizijska vratca so nujen del vsake nosilne stropne in zidne konstrukcije (inštalacijski kanali v zidovih, zidovih s kovinskimi okvirji in masivnih zidovih) zaradi rednih ali periodičnih pregledov in vzdrževalnih del, naknadnih inštalacijskih napeljav ali nadgradnje cevovodov in električnih kablov. Revizijske odprtine morajo biti uradno testirane za požarno zaščito kot del strukture v katero so nameščene. To pomeni, da so obvezni uradni certifikati za odprtine v nosilnih stropnih konstrukcijah ali zidovih izpostavljenih požaru z obeh strani. Vratca se lahko vgradijo med samo gradnjo zidu ali stropa, lahko se jih vgradi tudi naknadno. Odprtine morajo biti izdelane in pravih dimenzij, ko pridejo na gradbišče, saj so za različne konstrukcije potrebne drugačne dimenzije.

Promat®-revizijska vratca za zidove so uradno testirana v zelo tankih PROMATECT® zidnih inštalacijskih kanalih, zidovih s kovinskimi okvirji ali masivnih zidovih izpostavljenih požaru z obeh strani.

Promat®-revizijska vratca so primerna za nosilne stropne konstrukcije. Uradno so testirana za zaključene PROMATECT® nosilne stropne konstrukcije, samostojne in zaključene požarne stropove PROMATECT®. V primeru nosilnih stopnih konstrukcij imajo ustrezna potrdila za izpostavljenost ognju od zgoraj ali spodaj.