ehs

Požar povzroča veliko okoljsko škodo, zlasti onesnaženje zraka. Njegov vpliv je lahko celo tako velik, da je potrebna evakuacija mnogih območij.

Naš moto je: »Varno pred požarom je varno za okolje!« Z izboljšanjem požarne varnosti v svetu gradbeništva pozitivno vplivamo na okolje in zdravje.

Izvajanje naših storitev in izdelkov je kakovostno, toda ta kakovost ima še eno razsežnost: varnost okolja in zdravje. Vse bolj je namreč jasno, da moramo čuvati naš planet za naše otroke in vnuke.

Hude lekcije v bližnji preteklosti so nas naučile, da ne moremo nadaljevati z onesnaževanjem in se ne ozirati na zdravje ljudi, ne da bi za to plačali visoko ceno.

Prav zaradi tega si Promat nenehno prizadeva za trajnostno rast z:

  • ustvarjanjem varnega delovnega okolja za vse svoje zaposlene
  • nadziranjem in minimaliziranjem možnih negativnih vplivov na okolje
  • vključevanjem zadev OZV (okolje, zdravje in varnost) v razvoj svojih proizvodov in storitev
  • nenehnim izboljševanjem izvajanja OZV
  • spodbujanjem odprtega dialoga, ki temelji na dejstvih in številkah, s svojimi zainteresiranimi skupinami
  • uporabljanjem skrbnosti OZV kot običajne prakse za združitve in nakupe, naložbe in odsvojitve
  • uporabljanjem politike OZV v vseh Promatovih subjektih