Varstvo pred požarom

Požar je resna nevarnost za ljudi in lastnino. Njegov domino učinek lahko celo vodi do zelo resne ekonomske motnje. Sistemi Promat izboljšujejo celovito strukturno požarno zaščito kompleksnih zgradb kot so stolpnice, bolnišnice in javne zgradbe. Uradno testirani sistemi Promat temeljijo na dokazano sodobnem in inovativnem sistemskem načrtovanju. V zadnjih 50-ih letih Promat ne ponuja le sistemskih rešitev, ampak tudi širšo podporo med načrtovanjem in gradnjo. Promatovo neprekosljivo strokovno znanje v proizvodnji in načrtovanju proaktivnih sistemov požarne zaščite ima še naprej vodilno vlogo pri zaščiti življenj in lastnine pred požarom. Promatova storitev se začne s prvim strokovnim posvetovanjem prodajnega osebja in nato preko računalniško podprtega inženiringa vodi do konkretne realizacije projekta.


Oresund tunnel uk-fire protection of concrete with mortar fendolite mii

Požar v predoru predstavlja neizmerno katastrofo. Podobe nedavnih katastrof bodo vedno ostale v našem spominu. Varovanje človeških življenj pomeni montažo in vzdrževanje možnosti evakuacije. Požarna škoda v predoru ima vedno ogromne finančne posledice. Seveda so stroški popravila ogromni, toda vplivi na infrastrukturo so še večji. Predori so bili v okvari še mesece po požaru. Na primer, po požaru v predoru pod Rokavskim prelivom so neposredna popravila stala okrog 87 milijonov evrov, dodatni stroški zaradi izgube prometa, zamenjave infrastrukture, materiali, npr.železniški vagoni, pa so ekonomsko izgubo pripeljali do 211 milijonov evrov.

Naše konstrukcije

kontrukcija - predor

Vstopite

Naši izdelki

Cafco FENDOLITE®

Vstopite