PROMASTOP®-B

Požarna opeka

PROMASTOP®-B je trajna elastična intumescentna komponenta z izrednim tesnjenjem pred dimom.

Področja uporabe

PROMASTOP®-B je požarna opeka za stene in strope. Z njo lahko zaščitite kable, zaščitne cevi za kable, kabelske snope in gorljive cevi z gorljivo izolacijo in negorljive cevi. Prav tako jo lahko v masivnih stenah uporabite za tesnjenje gradbenih rež.

Prednosti

  • trajna elastičnost in odpornost na prah
  • enostavna in hitra montaža brez nastajanja prahu
  • enostavno naknadno polaganje kablov in cevi