Promat SEE (Jugoistočna Evropa) je tržišno orijentisan isporučilac rešenja i priznat lider u oblastima zaštite od požara i izolacije visokih performansi u regionu. Proizvodi i sistemi kompanije se koriste za pasivnu zaštitu od požara u različitim industrijskim segmentima i primenama, efikasnu izolaciju pri visokim i niskim temperaturama, kao i za zaštitu od buke, udara i visoke vlažnosti. Ne treba posebno naglašavati da su svi naši proizvodi ispitani, sertifikovani i usklađeni sa evropskim standardima. Promat SEE ne nudi samo sistemska rešenja, nego i široku podršku klijentima tokom projektovanja, planiranja i izgradnje.