Kanali za električne instalacije

Zbog podele objekta na sektore, praktičnosti i udobnosti, električni kablovi i cevi za ostale bitne instalacije u objektu se često montiraju u koridorima i odatle distribuiraju u susedne prostorije i sektore. Koridori takođe služe kao pristupni i evakuacioni putevi u slučaju požara. Kablovske instalacije su stoga izložene specijalnim rizicima i zaslužuju posebnu pažnju. Električni kratki spojevi su i dalje glavni uzrok požara, a dim i otrovni gasovi se često zadržavaju unutar pristupnih i evakuacionih puteva, dodatno ugrožavajući i korisnike objekta i osoblje hitnih službi.

Dva ispitana i dokazana rešenja su najbolja za efikasnu zaštitu od požara:

  • PROMATECT® kablovski kanali za izlaganje požaru iznutra: PROMATECT® kablovski kanali sprečavaju širenje vatre i toplote izvan kanala u druge sektore, kao što su evakuacioni koridori, koji ostaju u funkciji u određenom zahtevanom vremenu.
  • PROMATECT® kablovski kanali za izlaganje požaru spolja: PROMATECT® kablovski kanali su projektovani da zadrže funkcionalnost kablovskih instalacija i takođeda zaštite okolne prostorije. Određeni servisi, kao što je električna energija, neophodni su radi održavanja osvetljenja za hitne slučajeve/evakuaciju u nekim kritičnim područjima.

Ostali sistemi uključuju:

  •     sprinkler sisteme
  •     sisteme dojave požara
  •     liftove za slučaj opasnosti i požar 
  •     osvetljenje za slučaj opasnosti
  •     sisteme za odovođenje dima i toplote
  •     sisteme snabdevanja energijom u vanrednim situacijama